Znany i lubiany Ex-Magazine firmy R. Stahl wrócił do Internetu, a w nim artykuł prof. Thorstena Arnholda pod nieco poetyckim tytułem "Ex-cytująca przyszłość z wodorem. Wodór: ukryty eliksir życia". Po dość pompatycznym wstępie autor przechodzi do konkretów. Zapraszam do lektury. #wodor, #wybuch

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-02-16 14:09:55 UTC