Pod koniec 2021 roku przyjęto „Polską strategię wodorową do roku 2030 r.” . Dokument ten określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Na czym szczególnie skupia się przyjęta przez Radę Ministrów strategia? https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/warto-wiedziec/odnawialne-zrodla-energii/u-progu-transformacji-wodorowej-rok-2022-w-polskiej-energetyce #wodor #hydrogen #strategia_wodorowa #transformacja_wodorowa

Posted by Wiktoria Witecka at 2022-03-02 13:58:00 UTC