Analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego: W efekcie sankcji Zachodu Rosja będzie biedniejsza nie tylko od wszystkich państw UE, ale także niektórych państw Ameryki Południowej, np. Urugwaju.

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-03-05 09:18:30 UTC