Nowy interkonektor połączy systemy energetyczne Wielkiej Brytanii i Belgii. Kraje podpisały porozumienie, które skupia się na ścisłej współpracy w celu dekarbonizacji oraz przyszłych połączeń energetycznych pomiędzy państwami. Ma to umożliwić bliższą współpracę w zakresie piorytetów energetycznych takich jak wielofunkcyjne międzysystemowe połączenie elektroenergetyczne (interkonektory), offshore wind, zielony wodór oraz technologie CCUS. #systemy_energetyczne #morska #energetyka_wiatrowa #interkonektor #zielony_wodor #wodor #offshore_wind #technologie_CCUS #CCUS

Posted by Wiktoria Witecka at 2022-03-07 09:22:01 UTC