SoCalGas rozpoczyna prace nad systemem rurociągów na 100% czysty wodór. Firma Southern California Gas Co. (SoCalGas) rozpoczęło proces planowania i rozwoju systemu rurociągów wodorowych, które byłyby w stanie dostarczać ekologiczny wodór w ilości odpowiadającej 25% obecnej zdolności produkcyjnej firmy w zakresie gazu ziemnego. Projekt o nazwie Angeles Link dostarczałby wodór z elektrolizerów zasilanych w 100% czystą energią do użytkowników końcowych, głównie do zakładów produkcji energii elektrycznej, transportu ciężkiego i przemysłu ciężkiego w rejonie Los Angeles. Firma SoCalGas zamierza całkowicie zdekarbonizować swoją działalność do 2045 roku, a Angeles Link przyspieszy postępy w realizacji tego celu. #wodor #rurociag #pipeline_system #hydrogen

Posted by Wiktoria Witecka at 2022-03-07 10:47:40 UTC