Jakie będą gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie? Dyskusja o tym między innymi na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Obecna sytuacja w Ukrainie niesie szeroko idące skutki dla polskiej i europejskiej gospodarki. W programie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zbraknie analizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia będą miały na sektory związane z: energetyką, logistyką, handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak konflikt zbrojny w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw i w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację oraz skłonność do inwestowania. – Od pierwszej szokowej reakcji czas przejść do zdecydowanych działań i długoterminowych planów, bo tego potrzebują zarówno walcząca Ukraina, jak i Polska oraz inne kraje europejskie. Potrzebujemy silnej polskiej gospodarki, współdziałania państwa i samorządów, a także skoordynowanych działań Unii Europejskiej i całego wolnego świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Nie miejmy złudzeń. Wzrost zapotrzebowania na węgiel jest przejściowy – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. W perspektywie dwóch– trzech lat powrócimy do trendu przyspieszonej dekarbonizacji. Niezależnie jednak od tego w perspektywie 20–30 lat produkcja energii z węgla będzie ważnym elementem polskiej energetyki. W tym celu powstała Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), której sama nazwa nabiera w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia i myślę, że świetnie sobie z tym wyzwaniem poradzi. W tym czasie musimy wybudować w Polsce bloki jądrowe – pierwsze mają powstać już w ciągu dekady. Bardzo ważny będzie intensywny rozwój energetyki odnawialnej, któremu chcemy przewodzić jako PGE.

Posted by Rafał Frączek at 2022-03-14 07:40:07 UTC