Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” z finansowaniem EBI Dzięki środkom z programu ELENA inwestorzy (MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, przedsiębiorstwa komunalne) będą mogli skorzystać z usług doradczych wspierających modernizację budynków publicznych i prywatnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój ekologicznego transportu miejskiego oraz inwestycje w systemy ciepłownicze. Granty pochodzące z ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego.

Posted by Rafał Frączek at 2022-03-18 07:56:01 UTC