Po raz pierwszy w historii zapotrzebowanie Kalifornii zostało w 100% pokryte przez produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Przez około piętnaście minut zapotrzebowanie na energię w stanie odpowiadało 101% dostępności energii odnawialnej, z czego większość pochodziła z ogniw fotowoltaicznych. Jest to kolejny wielki krok w stronę transformacji energetycznej. #transformacja_energetyczna #oze

Posted by Wiktoria Witecka at 2022-05-04 09:34:52 UTC