Nowe holenderskie aukcje w sektorze morskiej energii wiatrowej koncentrują się w dużej mierze na kryteriach pozacenowych. Na aukcje wystawione są dwa różne obszary o łącznej mocy 1,5 GW. Aukcje w dużym stopniu wykorzystują kryteria pozacenowe. Jest to zdecydowanie najbardziej zaawansowany sposób wykorzystania kryteriów pozacenowych w jakiejkolwiek aukcji energii wiatrowej. Kryteria te skupiają się na ekologii i integracji systemów. #ekologia #morska_energetyka_wiatrowa #energia_wiatrowa #oze

Posted by Wiktoria Witecka at 2022-05-10 09:02:40 UTC