✅W aktach prawnych i normatywnych spotykamy różne definicje strefy 2 zagrożenia wybuchem. Zgodnie z nimi atmosfera wybuchowa w trakcie normalnego działania „nie występuje”, „nie jest prawdopodobne jej wystąpienie”, „jest mało prawdopodobne jej wystąpienie”. Szczególnie definicja z rozporządzenia MG wydaje się być mało fortunna, a być może również wprowadzająca w błąd („atmosfera wybuchowa w trakcie normalnego działania nie występuje”). ✅Aby zrozumieć to, w jakich sytuacjach należy sklasyfikować strefę 2 zagrożenia wybuchem, najlepiej jest sięgnąć do definicji angielskiej przedstawionej w PN-EN 60079-10-1:2021. Zgodnie z jej treścią ☛ strefa 2 to przestrzeń, w której istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej w trakcie normalnego działania, przy czym, jeśli to nastąpi, to będzie występowała krótko. ☚ Kluczowe jest tu zatem stwierdzenie „małe prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej w trakcie normalnego działania”. ✅Dla przykładu - jest mało prawdopodobne wystąpienie atmosfery wybuchowej w trakcie normalnego działania wokół połączenia kołnierzowego z gazem ziemnym, dlatego zwykle klasyfikowana jest strefa 2. #ATEX

Posted by Grzegorz Orlikowski at 2022-05-12 08:06:58 UTC