✅Kilka minut po godzinie dziewiątej 15 maja doszło do pożaru i wybuchu w zakładzie przetwórstwa drewna w Morągu. Na skutek tego zdarzenia rozerwany został system filtracyjny oraz doszło do uszkodzenia silosu. Przyczyną wybuchu w systemie filtracyjnym był pożar w urządzeniu do obróbki drewna. ✅Kluczowym zabezpieczeniem przed pożarami i wybuchami w filtrach w przemyśle drzewnym jest system detekcji i gaszenia iskier. Co z tym się wiąże, utrzymanie tego systemu w sprawności jest szczególnie ważne. Ponieważ soczewki systemu detekcji i gaszenia iskier mogą ulec zabrudzeniu pyłem drewna, należy: ☛ stosować systemy zapobiegające osiadaniu pyłów na soczewkach detektorów (np. układy do przedmuchu soczewek powietrzem), ☛ dostosować częstotliwość czyszczenia soczewek do zdolności odkładania się pyłów na detektorach (częstotliwość ta może być różna i zależy od zdolności do osiadania pyłu w danej instalacji odpylającej). Nie pozwól, aby Twój proces był realizowany bez kontroli nad zagrożeniem pożarem i wybuchem🔥. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o ryzyku wybuchu w przemyśle drzewnym i wymaganych zabezpieczeniach.

Posted by Małgorzata Kąkol at 2022-05-19 13:46:35 UTC