Jakie akty prawne oraz normy regulują zagadnienia związane z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem? Tę kwestię omawia szczegółowo nasz ekspert Grzegorz Orlikowski. #klasyfikacjastref

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-05-26 15:03:11 UTC