COP26 rezultaty Krótkie podsumowanie z naszego subiektywnego punktu widzenia: 1. W ramach Porozumienia Paryskiego kraje deklarują swoje plany redukcji emisji (ang. Nationally Determined Contributions, NDC). Cele te nie były bezpośrednio przedmiotem negocjacji, ale ponieważ termin ich składania upłynął pod koniec zeszłego roku, to właśnie szczyt w Glasgow był miejscem przyjmowania i podsumowywania nowych NDC. 2. Połowa energii ma być wytwarzana z OZE do 2030. 3. Wezwanie do składania celów zeroemisyjności z uwzględnieniem powiązania tych planów z krótkoterminowymi celami redukcji emisji. Podkreślono również pilną potrzebę jak najszybszego wdrożenia krajowych działań zgodnymi z tymi planami. Inaczej mówiąc: podkreślono, że nie wystarczy podać celu redukcji emisji, lecz należy go skonkretyzować i wdrożyć działania prowadzące do jego osiągnięcia. 4. Raportowanie emisji. Do 2024 będą dostępne dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju. Na COP26 w końcu uzgodniono zestaw zasad dotyczących spójnej sprawozdawczości w zakresie klimatu, co oznacza, że do 2024 r. dostępne będą dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju. Informacje będą zbierane i przedstawiane w zestandaryzowanym formacie, także przez kraje rozwijające się. Pozwoli to ocenić postępy w realizacji krajowych planów redukcji emisji. 5. Wycofanie węgla, przyśpieszenie na niskoemisyjne systemy energetyczne i stopniowe wycofywanie subsydiów do paliw kopalnych. 1. Pojazd zeroemisyjne. Około 150 podmiotów (rządy, samorządy, producenci, operatorzy, inwestorzy) podpisało deklarację w sprawie przyspieszenia odejścia od pojazdów spalinowych. Tego typu samochody osobowe i dostawcze miałyby zostać wycofane ze sprzedaży w 2035 r. w wybranych krajach rozwiniętych i w 2040 r. w innych częściach świata.

Posted by Rafał Frączek at 2021-11-26 15:51:39 UTC