Europa stawia na wodór. Polska ma dobrą pozycję startową Plan REPowerEU ma zwiększyć odporność ogólno unijnego systemu energetycznego. Ten ambitny cel ma zostać zrealizowany poprzez dywersyfikację kierunków dostaw gazu i w tej sprawie mocny akcent kładziony jest w UE na dostawy LNG, ale drugim ważnym kierunkiem jest zastępowanie gazu ziemnego paliwami alternatywnymi, w tym biometanem i czystym wodorem. Polską Strategia Wodorowa zakłada, że do 2030 r. w Polsce ma zostać zainstalowanych 2 GW mocy elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru ze źródeł odnawialnych. Wcześniej, bo w 2025 r., na polskich drogach powinno pojawić się 100-250 autobusów napędzanych wodorem, a w perspektywie 2030 r. ma być już nawet 1000 takich pojazdów. Plany dotyczące wykorzystania wodoru w transporcie zakładają również budowę sieci 32 stacji tankowania wodoru, które w pierwszej kolejności powinny powstawać w aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych na potrzeby tankowania właśnie autobusów. Sprzedaż elektrolizerów ma wzrosnąć w tym czasie czterokrotnie – napędzana głównie przez chiński, amerykański i europejski rynek – a zapotrzebowanie na czysty wodór ze strony przemysłu ma kilkukrotnie przekroczyć zużycie w samochodach. Choć lista projektów wodorowych może wydawać się pokaźna, to są to dopiero pierwsze jaskółki, które mogą zwiastować nadejście wodorowej rewolucji. W Polsce musimy praktycznie od zera zbudować cały łańcuch wartości gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji, przez transport, magazynowanie i dystrybucję, po docelowe zastosowanie. Eksperci wskazują, że rozwój tej branży obecnie hamują brak przepisów i zbyt małe nakłady na B+R. Konieczne jest także usunięcie barier w rozwoju odnawialnych źródeł energii, niezbędnych do produkcji zielonego wodoru. Przy tym Polska, choć ma tak wiele tu do zrobienia, jest najlepszym rynkiem w Unii dla dekarbonizacji, bo może korzystać z tzw. renty zapóźnienia i od razu wdrażać najlepsze technologie. Wciąż jednak jesteśmy dopiero na początku drogi, której celem jest budowa gospodarki wodorowej.

Posted by Rafał Frączek at 2022-05-30 07:43:34 UTC