Polecamy fragment szkolenia naszego specjalisty Grzegorza Orlikowskiego dotyczącego koniecznego obuwia w wykonaniu antyelektrostatycznym dla pracowników wchodzących do stref zagrożenia wybuchem. Szkolenie znajduje się w zasobach Lidera Ex

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-06-01 11:39:23 UTC