Głównymi przyczynami wybuchów w instalacjach przemysłowych są błędy ludzkie, w tym błędy operatorów, błędy służb utrzymania ruchu związane z konserwacją urządzeń, błędy w procesach inwestycyjnych. Środkiem, który pozwala ograniczyć to ryzyko są szkolenia pracowników. ☛Wciąż trwają zapisy na sesję szkoleniową ATEX i ATEX USERS. Co wyróżnia tę sesję szkoleniową? ✅ jest prowadzone przez praktyków z długoletnim doświadczeniem w branży, ✅ przekazuje przekrojową wiedzę z zakresu ochrony przed wybuchem, dotycząca zasad przygotowania miejsc pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem oraz z zakresu doboru i eksploatacji urządzeń pracujących w tych przestrzeniach, ✅ w ramach szkolenia prowadzone są zajęcia praktyczne, np. kontrole obuwia antystatycznego. Szkolenie kończy się wydaniem imiennego certyfikatu. Serdecznie zapraszam!

Posted by Grzegorz Orlikowski at 2022-06-06 10:24:59 UTC