Grzanie gazem będzie nadal możliwe Piece gazowe będą odchodzić do przeszłości, ale powoli, pozwalając – w okresie przejściowym – na odejście od węgla. Zgodnie propozycjami Komisji Europejskiej, ujętymi w pakiecie ograniczającym emisję C02 – Fit for 55, możliwości wsparcia przez rządowe programy zakupu nowych urządzeń korzystających z paliw kopalnych (np. kotłów gazowych w programie „Czyste powietrze”) będą obowiązywać jedynie do 2025 r. (wcześniej proponowany był 2027 r.). Paweł Wróbel, założyciel i szef Gate Brussel, tłumaczy, że dodatkowo od 2029 r. zaplanowano w nowych budynkach wprowadzenie zakazu instalacji gazowych, olejowych lub węglowych kotłów grzewczych, a także wprowadzenie obowiązku wyposażenia w fotowoltaikę. – W przypadku istniejących budynków publicznych i komercyjnych fotowoltaika ma być obowiązkowa szybciej, tj. od 2027 r. https://bit.ly/3H73xH0

Posted by Rafał Frączek at 2022-06-09 06:54:58 UTC