Innovatorium Sieci Łukasiewicz w Poznaniu. To była inicjatywa pozwalająca zapoznać się przekrojowo z możliwościami instytutów badawczych. Dla Squadron najważniejsze panele to: - bezzałogowe statki powietrzne - morska energetyka wiatrowa - gospodarka wodorowa

Posted by Grzegorz Trzeciak at 2022-06-10 16:32:06 UTC