Światowy gigant paliwowy BP staje się głównym udziałowcem w największym jak dotąd projekcie wodorowym w Australii Asian Renewable Energy Hub i zostanie jego głównym operatorem. Australia jest krajem, w którym projekty wodorowe osiągnęły najwyższy poziom na świecie. Sprzyja temu duży, niezamieszkały obszar, dogodne warunki klimatyczne oraz położenie morskich szlaków handlowych. Projekt AREH ma zapewniać dostawę 26 GW mocy (1/3 całkowitej energii wytworzonej w Australii w 2020 r), a następnie zamianę jej na wodór i amoniak. #wodor, #projektywodorowe

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-06-23 05:52:19 UTC