Drony w Polsce - wyzwanie nr 1. Jest wiele wyzwań stojących przed branżą dronów w Polsce (i nie tylko). Jednakże jedno z nich staje się zasadnicze dla bezpieczeństwa lotów wobec trwającego natężenia operacji dronami. A jest nim ochrona (prawna?) pilota podczas wykonywania czynności lotniczych w powietrzu. Co prawda zapisy kodeksu karnego określaną ogólnie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale.... No i właśnie. Kierowca czy pilot (załogowego statku powietrznego) są chronieni przez zespół środków prawnych (regulamin przewoźnika) oraz technicznych (osłony oddzielające, blokady drzwi do kokpitu). Nie bez znaczenia jest fakt przebywania osoby przeszkadzającej i pilota na pokładzie tego samego statku powietrznego (a więc narażenie się na takie same skutki) Pilot drona znajduje się w miejscu do którego każdy może podejść i odwrócić jego uwagę lub w inny sposób przeszkodzić w locie (np. poprzez wytrącenie stacji sterowania)... I, co gorsza, natychmiast się oddalić. Sprawca nie jest więc bezpośrednio zagrożony skutkami wypadku.

Posted by Grzegorz Trzeciak at 2022-06-15 14:15:22 UTC