Eksperci zalecają łączenie technologii CCS z projektami morskich farm wiatrowych. Technologia CCS jest obecnie kosztowna, a najdroższym jej etapem jest proces separacji dwutlenku węgla (ok. 50 USD/t CO2). Wiąże się on ponadto ze znacznym obniżeniem sprawności już istniejących elektrowni. Technologie te więc projektowane są w połączeniu z najnowszymi elektrowniami, które są o wiele sprawniejsze od starszych jednostek. W Polsce także dostrzegany jest potencjał technologii CCS. LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi partnerami – Grupą LOTOS oraz Grupą Azoty – zaprezentowali 2 listopada 2021 roku zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów CCS. Obecnie Lotos Petrobaltic pracuje nad projektem składowania dwutlenku węgla w podziemnych magazynach pod dnem Morza Bałtyckiego. Gaz miałby trafić do wyrobiska na złożu B3 w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. https://bit.ly/3tTxxAM

Posted by Rafał Frączek at 2022-06-22 10:53:19 UTC