#Squadron jest członkiem Klastra Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości. Zajmujemy się transportem lotniczym z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. http://smartcluster.pl/#klaster

Posted by Grzegorz Trzeciak at 2022-06-24 11:31:30 UTC