PGNiG ma 8 projektów dotyczących wodoru o wartości 300 mln zł. W maju br. PGNiG informował o podpisaniu listu intencyjnego z ECOGLASS, Huta Pokój, Messer Polska w ramach projektu „Blue H2” – zakładającego opracowanie technologii wytwarzania niebieskiego wodoru. Obejmie on budowę pilotażowej instalacji produkcyjnej, która będzie zlokalizowana na Śląsku w Zabrzu. Docelowo, w przypadku powodzenia projektu badawczego i decyzji o budowie instalacji demonstracyjnej, niebieski wodór pozyskiwany metodą reformingu będzie wykorzystywany przez partnerów przedsięwzięcia w procesach produkcyjnych. Instalacja ma być oparta na trzech węzłach technologicznych – tzw. SMR (Steam Methane Reforming), czyli Parowym Reformingu Gazu Ziemnego, wychwycie dwutlenku węgla oraz oczyszczeniu wodoru. Zastosowane w projekcie rozwiązania są nowoczesne i przystępne kosztowo. Spółka zaznaczyła, że surowiec, na którym mają bazować - gaz ziemny, obniża koszt produkcji i sprzyja wdrożeniu technologii wodorowych w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Gotowość techniczna instalacji badawczej planowana jest na 2023 rok. https://bit.ly/3bs4QV9

Posted by Rafał Frączek at 2022-06-27 07:04:59 UTC