Spotkanie informacyjne, organizowane w formule on-line - HYDROGEN INFO DAY w NCBR 19 lipca 2022 (wtorek) godz 10:00 Wydarzenie w formule on-line 1 lipca 2022 r. NCBR obchodził swoje 15 urodziny – z tej okazji chcemy podzielić się zdobytym przez lata pokaźnym dorobkiem i bogatym doświadczeniem. Już 19 lipca b.r. organizujemy pierwsze spotkanie z cyklu NCBR dzieli się wiedzą, poświęcone wodorowi. HYDROGEN INFO DAY w NCBR to wydarzenie adresowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora wodorowego w Polsce. Przedstawimy m.in.: potencjał technologiczny, kadrowy tego obszaru, projekty i inicjatywy, źródła finansowania B+R oraz dobre praktyki, nie tylko w ujęciu krajowym. Szerszą perspektywę przedstawią pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont Europa oraz Biura NCBR w Brukseli, przybliżając szczegóły europejskich przedsięwzięć wspierających rozwój gospodarki wodorowej. Chętnie przekazując swoją wiedzę na bazie finansowanych projektów, zaprezentujemy dobre praktyki polskich inicjatyw. Pomogą w tym przedstawiciele Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" (ZE PAK), nasi dotychczasowi Beneficjenci oraz zaproszeni goście. https://bit.ly/3Rr7MSi

Posted by Rafał Frączek at 2022-07-11 09:15:50 UTC