Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej działa Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych prowadzone przez prof. dr. hab. Piotra Jasińskiego realizujące projekty badawcze w zakresie technologii materiałów elektronicznych i biomedycznych. W zakresie prac badawczych laboratorium znajdują się również ogniwa paliwowe i elektrolizery. W latach 2015-2018 Laboratorium realizowało projekt p.n. Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy. Wśród aktualnie prowadzonych projektów badawczych znajdziemy m.in.: - Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii; - Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej; - Nanocrystalline ceramic materials for efficient electrochemical energy conversion; Szczegóły i dane kontaktowe znajdują się na stronie Laboratorium

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-07-13 08:13:03 UTC