Czy świat powinien wrócić do atomu? Od wielu lat obserwujemy brak jedności w Unii Europejskiej w kwestii podejścia do atomu. Niektóre kraje, jak chociażby Francja, opierają swój cały sektor energetyczny na tym źródle, inne — jak np. Niemcy, zrezygnowały z tego sposobu wytwarzania energii. Postawy antyatomowe, które kształtowały się w latach 70., powstawały w innych realiach, w których atom był uznawany za niebezpieczną technologię, a kwestie emisji gazów cieplarnianych oraz ich wpływ na środowisko nie były elementem debaty publicznej — przekonywał Adam Rajewski. Istotnym argumentem wspierającym inwestycje w energetykę jądrową w Polsce jest fakt, że wiele niezbędnych technologii moglibyśmy kupować z Unii Europejskiej. Jednym z głównych argumentów przeciwników technologii atomowej są odpady promieniotwórcze, które powstają w wyniku produkcji energii w elektrowniach jądrowych. Eksperci przekonują jednak, że ta kwestia została już rozwiązana i nie musimy obawiać się zanieczyszczenia środowiska. Istotnym argumentem w kontekście wpływu energetyki na środowisko jest również fakt, że energetyka atomowa wydziela znacząco mniej odpadów niż elektrownie węglowe dominujące w polskim miksie energetycznym. https://bit.ly/3yQusmC

Posted by Rafał Frączek at 2022-07-18 06:58:06 UTC