W zasobach platformy umieściliśmy raport TowarzystwaObrotu Energią pt. Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce - stan na 31 marca 2022 r. Raport podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały wpływ na rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. W raporcie zamieszczono opis wybranych nowych trendów w energetyce w następujących obszarach: morska energetyka wiatrowa, digitalizacja, technologia małych modułowych reaktorów jądrowych SMR, transformacja wodorowa oraz rynek elektromobilności w Polsce. Rozdział dotyczący rynku gazu, składa się z czterech podrozdziałów opisujących: rynek detaliczny, uwarunkowania infrastrukturalne, uwarunkowania prawne oraz wybrane zagadnienia dotyczące transparentności, płynności rynku i wskaźników rynkowych.

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-07-25 05:16:48 UTC