Westa Investments zainwestuje w zielony wodór Krakowski deweloper gromadzi grunty w Lubuskiem pod budowę instalacji produkujących zielony wodór na rynek niemiecki. Tryska optymizmem i chętnie pozyska inwestorów. - Pozyskaliśmy już blisko 250 ha terenu, na którym zlokalizujemy instalacje przemysłowe do produkcji zielonego wodoru. Zawarliśmy też umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 473 ha, na których powstaną farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne. Docelowo chcemy pozyskać przynajmniej 1000 ha – mówi Jakub Styczeń, pełnomocnik H2 Energy, spółki zależnej Westa Investments. Najpierw formalności H2 Energy ma za zadanie przygotować i zrealizować projekt hubu wodorowego, czyli miejsca zasilanego wiatrakami i fotowoltaiką, gdzie zielony wodór będzie produkowany i przechowywany. Na razie prace mają charakter formalny i wiążą się pozyskiwaniem kolejnych nieruchomości i procedurami związanymi dostosowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Szacujemy, że kwestie proceduralne i planistyczne zajmą nam co najmniej rok – mówi Julia Bogdanowicz, dyrektor zarządzająca Westa Investments. https://bit.ly/3Bbn3RB

Posted by Rafał Frączek at 2022-07-25 06:37:44 UTC