Gaz-System dostał pozwolenie na budowę gazociągu Kolnik-Gdańsk w ramach projektu FSRU Jak przypomniał Gaz-System, gazociąg Kolnik-Gdańsk to jeden z trzech odcinków gazociągów lądowych, wchodzących w skład projektu pływającego terminala. Będzie miał długość ok. 35 km i zapewni on możliwość przesłania w rejon centralnej Polski gazu, który zostanie wcześniej odebrany i poddany regazyfikacji w FSRU, zlokalizowanym w Zatoce Gdańskiej. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, oddanie FSRU do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku - przypomniał Gaz-System. 26 lipca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy w porcie w Gdańsku m.in. falochronu i toru wodnego na potrzeby FSRU. https://bit.ly/3BJJtKe

Posted by Rafał Frączek at 2022-08-05 08:23:52 UTC