Grupa Azoty „Puławy” wstrzymuje produkcję. Grupa Azoty w związku z rosnącymi cenami gazu na giełdach zdecydowała się na wstrzymanie produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Koncern to największy konsument gazu ziemnego w Polsce. Rocznie zużywa około 2,3 mld m3. Już w lipcu br. Grupa Azoty „Puławy” w związku z rosnącymi cenami gazu podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji melaminy poprzez zatrzymanie jednej z instalacji i ograniczenie do 50 proc. zdolności produkcyjnych drugiej instalacji. Dziś spółka poinformowała o wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Także w tym przypadku powodem są rekordowe poziomy cenowe błękitnego paliwa. https://bit.ly/3QNbNzW

Posted by Rafał Frączek at 2022-08-23 10:03:14 UTC