Ścieki przemysłowe to nie tylko kwestia oczyszczania, ale także: - produkcja energii, - produkcja biogazu, - uzyskiwanie wartościowego osadu, który może być dalej wykorzystywany. Warto zapoznać się opisem technologii firmy VEOLIA związanej z oczyszczaniem ścieków przemysłowych w naszych zasobach #odpady #biometan #Veolia

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-08-25 14:59:21 UTC