Duży rynek małych reaktorów Małe reaktory modularne mają swoje ograniczenia odnośnie do mocy instalacji: z obecnych zapowiedzi wynika, że przeciętny reaktor modułowy powstający dziś w laboratoriach badawczych może dostarczać między 50 a 300 MW energii, rekordzistą zaś jest tu SMR budowany przez Rolls-Royce- ’a: ma mieć 470 MW mocy. Niezłym przykładem szybko rosnącego rynku dla małych instalacji nuklearnych jest Polska. Pod koniec lipca zawarta została umowa między Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, firmą DB Energy a amerykańską spółką Last Energy na taką elektrownię atomową, składającą się z dziesięciu modułowych reaktorów o łącznej mocy 200 MW. Częścią umowy jest też co najmniej 24-letni kontrakt PPA (power purchase agreement) na zakup prądu z instalacji na potrzeby LSSE oraz zlokalizowanych w niej firm. A przypomnijmy, że już wcześniej własne projekty na tym obszarze ogłosiły PKN Orlen w porozumieniu z Synthos, KGHM, a w czerwcu – energetyczny koncern Enea. Nie jesteśmy odosobnieni w zainteresowaniu tą technologią. SMR-ami interesują się również kraje nieźle już otrzaskane z energetyką atomową: USA, Kanada, Wielka Brytania czy Francja (która nawet chce rozwijać własną technologię tego typu).

Posted by Rafał Frączek at 2022-08-30 07:06:27 UTC