Nowy korytarz transportowy z Gdańska nad Morze Egejskie Jakie kraje obejmie? Polskę, Słowację, Węgry. Tyle że się przesunie. Nie będzie szedł z Kłajpedy, ale z Gdańska. Będzie przechodził przez Warszawę, potem przez Lublin i Rzeszów w kierunku Słowacji i Węgier, następnie przez Rumunię i stamtąd będzie się kierował bardziej na południe i wschód, dochodząc do Bułgarii i Grecji. W Polsce więc będzie częściowo przesunięty na zachód, ale od Warszawy będzie się już pokrywał z Via Carpatia. To już oficjalne, że taki korytarz powstanie? Tak. Trwają konsultacje z państwami członkowskimi UE. Wszyscy mamy nadzieję, że ta regulacja zostanie przyjęta na poziomie Rady do końca br. i nieco później w Parlamencie Europejskim. A potem jeszcze czeka nas trilog [rozmowy w trójkącie Parlament Europejski–Komisja–Rada UE – red.]. Mamy więc nowe korytarze i nowe zasady zarządzania nimi. I trzecia sprawa to kwestia integracji przepisów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, pakietem Fit for 55 i wszelkimi elementami „zazieleniania” gospodarek. Transport jest nadal jednym z głównych emitentów emisji. To aż 26 proc. całości emisji. Dlatego cała nowa polityka transportowa musi zawierać cele klimatyczne. 60 proc. wydatków na transport musi być związane z celami klimatycznymi. I Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (ang. CINEA) bardzo tego przestrzega. https://bit.ly/3AUsin0

Posted by Rafał Frączek at 2022-09-06 07:07:52 UTC