24 października 2023 roku odbyło się w siedzibie Akademii Bezpieczeństwa pierwsze szkolenie "Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej - brzegowej i offshore", które poprowadził kmdr rezerwy Mirosław Ogrodniczuk. Wśród tematów, które zostały poruszone na tym szkoleniu, był brak precyzyjnych ustaleń prawnych dla takich obiektów jak morskie farmy wiatrowe - szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa. Pojawił się także kwestia wymiany informacji na temat bezpieczeństwa pomiędzy osobami zaangażowanymi w proces inwestycyjny MFW. Zapraszam do wymiany postów i kontaktów w ramach tej grupy.

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2023-11-07 15:14:07 UTC