Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) jest dokumentem planistycznym, przygotowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak wspomniał podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IK p. Mirosław Ogrodniczuk, jest to dokument najniższego szczebla, a zarazem najbardziej wartościowy. Dokument jest do ściągnięcia ze strony https://www.gov.pl/web/rcb/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego Załączam część A tego dokumentu

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2023-11-07 15:43:06 UTC