Szanowni Państwo, Zarząd Spółki ma przyjemność zaprosić Państwa na Wideokonferencję dotyczącą „Transformacji paliwowo-energetycznej” w Porcie Gdynia. Należy dodać, że działania podejmowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA obejmują również współpracę z innymi Interesariuszami w regionie, realizującymi ww. transformację opartą o pakiet „Fit for 55”, gdyż tylko wspólne działania umożliwią ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska naturalnego. W chwili obecnej ZMPG przygotowuje, w ramach transformacji, koncepcję pn. „Hub wodorowy w Porcie Gdynia”, dokument będzie jednym z elementów inicjatywy budowy regionalnej gospodarki niskoemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych. Wideokonferencja odbędzie się 14 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej, tj. część gości będzie uczestniczyć w spotkaniu w panelach (będą to m.in. przedstawiciele spółek operacyjnych portu gdyńskiego), a pozostali Szanowni Goście będą uczestniczyć zdalnie w wideokonferencji. Liczba osób zaproszonych bezpośrednio do dwóch paneli została ograniczona do minimum z uwagi na sytuację pandemiczną. Agenda spotkania jest następująca: Sesja I (panel) • 10.00-10.10 przywitanie gości – Pan Jacek Sadaj, Prezes Zarządu ZMPG S.A., • 10.10-11.30 omówienie koncepcji pn. „Hub wodorowy w Porcie Gdynia” – Pan Tomasz Pelc, Nexus Consultants Sp. z o.o. oraz zadawanie pytań • 11.30-12:00 przerwa Sesja II (panel) Moderatorem sesji II będzie Pan Tomasz Pelc • 12:00-13:20 prezentacje lokalnych podmiotów z branży paliwowej związanych z gospodarką wodorową • 13.20-13:45 prezentacja innych lokalnych interesariuszy gospodarki wodorowej oraz zadawanie pytań lub formułowanie tzw. „wolnych wniosków” • 13:45-14.00 podsumowanie spotkania Prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału w konferencji do 9 grudnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres: hydrogen@port.gdynia.pl (uprzejmie proszę o podanie w potwierdzeniu: Imienia i nazwiska, adresu email oraz nazwy Państwa podmiotu gospodarczego). W razie pytań prosimy o kontakt droga telefoniczną: 58 621 52 58. Z poważaniem Beata Szymanowska Technology Manager Department of Research and Technological Development Port of Gdynia Authority S.A. Tel.: + 48 502 405 318 ______________________________________________

Posted by Rafał Frączek at 2021-12-09 07:38:20 UTC