PKN Orlen zwiększa inwestycje w rozwój technologii wodorowych Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć spółki jest projekt Hydrogen Eagle, w którym założono produkcję nowego paliwa zarówno na cele transportowe, jak i do dekarbonizacji przemysłu. Do 2030 r. PKN Orlen chce posiadać roczne moce wytwórcze wodoru o jakości paliwa do pojazdów mechanicznych, działające w oparciu o odnawialne źródła energii, na poziomie około 50 tys. ton. W Polsce będą funkcjonować trzy huby wodorowe: w Trzebini, we Włocławku i w Płocku. Budowę dwóch zaplanowano w Czechach i jednego na Słowacji. Produkcja wodoru będzie prowadzona m.in. w oparciu o instalacje elektrolizy. Ich łączna docelowa moc wyniesie około 250 MW. Instalacje elektrolizy wytwarzające zeroemisyjny wodór zasilane będą przez morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. Ponadto PKN Orlen planuje budowę trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór w Płocku i Ostrołęce oraz w Czechach. Uzupełnieniem tych inwestycji ma być stworzenie międzynarodowej sieci stacji tankowania wodoru. W naszym kraju zaplanowano 54 takie obiekty, 22 w Czechach i 26 na Słowacji. Obecnie PKN Orlen ma dwie pilotażowe stacje do tankowania wodoru, obie w Niemczech. Stacje tankowania Wkrótce, w ramach projektu „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)", PKN Orlen ruszy z budową dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilnej stacji we Włocławku. Do użytku zostaną oddane do końca 2023 r. Na realizację inwestycji koncern otrzymał 2 mln euro bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility. Kolej PKN Orlen w ramach współpracy z firmą PESA Bydgoszcz planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Jej prototyp stworzono na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Udźwig lokomotywy to około 3,2 tys. ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi około 170 kg. Pojazd jest wyposażony w dwa symetryczne punkty tankowania, co umożliwi szybsze napełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na pracę manewrową przez całą dobę.

Posted by Rafał Frączek at 2021-12-28 07:45:07 UTC