Czy będzie to impuls w zakresie ciepłownictwo, inwestycje w energetykę? Ruszył nabór do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych • Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych rozpoczyna się dziś (28 grudnia) i potrwa do 15 lutego. • Do samorządów mają trafić 20 miliardy złotych. • Premier zapowiedział sprawiedliwy podział funduszy między wszystkie JST. Podczas konferencji prasowej premier mówił, że pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych są przeznaczane na remonty szkół, przedszkoli i żłobków, nowe drogi, ciepłownictwo, inwestycje w energetykę i projekty wspierające miejsca pracy np. parki technologiczne, uzbrojenie terenu, aby przyciągać nowych inwestorów. "To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza" - mówił.

Posted by Rafał Frączek at 2021-12-29 07:23:43 UTC