Kto jest kim w polskim offshore? Equinor: "Jesteśmy zainteresowani dalszą obecnością w Polsce" Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor prowadzi postępowania Spółki realizujące farmy morskie MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały również we wrześniu 2021 roku umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Projmors. Tym samym gdańska spółka została doradcą wspierającym uzyskanie pozwolenia na budowę dla obu projektów. MFW Bałtyk I – trwają badania środowiskowe, kampania zakończy się w maju 2022 roku Equinor rozwija także projekt MFW Bałtyk I o mocy do 1560 MW. Koncern informuje, że kolejne etapy przedsięwzięcia jak i realizacja programu badań środowiskowych przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kompleksowy, przedinwestycyjny program badań środowiskowych realizowany jest przez polską firmę MEWO S.A. – Zespół projektowy zakończył już badania fizyczne dna, osadów dennych, organizmów bentosowych i dziedzictwa archeologicznego. Prace kontynuowane są w zakresie badań hydrologicznych i meteorologicznych, występowania ptaków i nietoperzy oraz migracji ptaków, badania podwodnego hałasu tła i aktywności ssaków morskich, oddziaływania na ryby i inne wynikające z krajowego prawa i dobrych praktyk branżowych. Zakończenie kampanii badawczej, której celem jest zebranie danych o wszystkich elementach morskiego ekosystemu, planowane jest na maj 2022 roku – wskazuje Equinor. Biuro prasowe dodaje, że projekt dysponuje już umową o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego, zawartą z PSE na początku 2021 roku. Dotychczasowa współpraca w zakresie badań środowiskowych czy wspomniana wcześniej umowa zawarta z doradcą w zakresie budownictwa morskiego to również partnerstwa z firmami polskimi – dodaje biuro prasowe.

Posted by Rafał Frączek at 2021-12-29 07:48:50 UTC