Ruszył wyścig po wiatraki na Bałtyku. Na nowych zasadach Do 10 stycznia 2022 roku wnioski o nowe pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych złożyły PGE i PKN Orlen, ale wiadomo, że to nie koniec - mówi dr Karol Lasocki, partner, kancelaria DWF Poland. Gdy minister infrastruktury ogłosi, że możliwe jest składanie kontrwniosków na lokalizacje, o które ubiegają się PGE i PKN Orlen, należy się spodziewać, że inni inwestorzy je złożą. Zgłaszanie kontrwniosków staje się możliwe po złożeniu pierwszego wniosku dotyczącego danej lokalizacji i opublikowaniu przez ministra infrastruktury ogłoszenia, dającego możliwość ich składania w terminie 60 dni od ogłoszenia. Po upływie terminu, gdy będzie więcej niż jeden wniosek dotyczący danej lokalizacji, stosowane będzie tzw. rozporządzenie rozstrzygające, czyli formalnie rzecz biorąc – rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym. Inwestorzy będą mieć 21 dni na złożenie dokumentów wykazujących, że są najlepsi, że powinni mieć najwięcej punktów w poszczególnych kategoriach określonych przez rozporządzenie rozstrzygające i najwięcej punktów ogółem. Warto zaznaczyć, że PGE i PKN Orlen złożyły skutecznie wnioski lokalizacyjne na 3 z 11 nowych obszarów określonych przez ustawę offshorową, PGE na dwa obszary, a PKN Orlen na jeden. Pozostałe 8 obszarów, mówiąc potocznie, nie jest jeszcze wyczyszczonych ze starych wniosków. Rozporządzenie rozstrzygające premiuje firmy, które jeszcze nie wytwarzają dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zeroemisyjnych. Taka, jak się czasami mówi, dyskryminacja pozytywna ma dać szansę na rynku morskiej energetyki wiatrowej podmiotom, które jeszcze na tym rynku nie są obecne. Zdania, co do oceny tego rozwiązania, są w branży bardzo podzielone. Rozporządzenie rozstrzygające poza niskim poziomem dekarbonizacji premiuje także m.in. takie cechy inwestorów, jak doświadczenie w realizacji lub eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, lądowych, elektrowni innego typu, a także doświadczenie w realizacji lub eksploatacji linii energetycznych wysokiego napięcia o określonych parametrach, magazynów energii, instalacji wodorowych itd. Premiowany jest też potencjał finansowy inwestorów. Każde kryterium, w tym dekarbonizacji, jest istotne, bo w konkursie o nowe lokalizacje mogą decydować pojedyncze punkty. Procedury związane z czyszczeniem nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych określonych przez plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich z 2021 roku ze starych wniosków powinny się skończyć w styczniu i lutym 2022. Natomiast przyznawanie nowych pozwoleń na lokalizację morskich farm wiatrowych powinno się skończyć w tym roku. Ze względu na procedury, nie kusiłbym się o twierdzenie, że w pierwszej połowie tego roku.

Posted by Rafał Frączek at 2022-01-12 08:00:48 UTC