Lotos stawia na rozwój usług na morzu Koncern chce wspierać budowę morskich farm wiatrowych i instalacji do składowania CO2. Szuka też partnera branżowego dla Lotosu Petrobaltic. Niezależnie od tego koncern kontynuuje prace związane z wdrożeniem na dużą skalę projektu podziemnego składowania CO2 w strukturach geologicznych zlokalizowanych pod dnem Bałtyku. Przy współpracy z Grupą Azoty opracował niedawno „Zieloną księgę dla rozwoju CCS w Polsce. Postulaty biznesu w procesie legislacyjnym". Ponadto Lotos Petrobaltic jest na końcowym etapie przygotowania dwóch wniosków do NCBR obejmujących współfinansowanie projektów pozyskiwania wodoru z wody morskiej. Spółka, wykorzystując już posiadane aktywa, bierze też czynny udział w przetargach dotyczących świadczenia różnych usług przy projektach morskiej energetyki wiatrowej.

Posted by Rafał Frączek at 2022-01-14 07:24:15 UTC